Rejestracja.

Tworzenie nowego konta.


Dodaj skany obu stron dowodu osobistego lub dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu

* Akceptuję politykę prywatności
* Akceptuję regulamin
* Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO
* Wyrażam zgodę na przesyłanie mnie przez CyberTrick spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach (05-816) przy ul. Aleje Jerozolimskie 300, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000689641, REGON: 367980273, NIP: 5342556631 informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości MMS/SMS – w tym celu został podany przeze mnie identyfikujący mnie adres elektroniczny i numer telefonu – w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę CyberTrick spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach (05-816) przy ul. Aleje Jerozolimskie 300, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000689641, REGON: 367980273, NIP: 5342556631 na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – w oparciu o art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.